Champagne er lykke på flaske. Lykken er en god venn. Hverdagslykke.  Lykken er å gjøre andre glad. Vi snakker om så mye når vi snakker om lykke.

I denne bloggen velger jeg å bruke en bredest mulig definisjon på lykke for å kunne så og si gå løs på den fra flere kanter. (Det dukker opp overraskende mange aggressive ord når jeg tenker på lykke – angripe, kjempe mot, overvinne – dette må det bli en egen post om, kjenner jeg.) Alt kommer til å bli forklart og kommentert, men her er en liten oversikt.

Lykke kan bety velvære, subjektivt velvære, psykologisk velvære, hedonisme, eudaimonia, helse, blomstring og så videre.

Velvære er kanskje det vi oftest beskriver som lykke. Stående alene sier det imidlertid lite om opplevelsen. Jeg kan ha fullkomment velvære rundt meg og likevel være komplett ulykkelig.

Subjektivt velvære er altså min opplevelse av situasjonen. Psykologisk velvære er en mer presist definert term som består både av følelsene våre, men også vurderinger av hvor tilfreds vi er med livet.

Hedonisme er ofte det vi tenker på som hverdagslykke, champagne ja, men også en kopp god kaffe, solskinn på trappen, duftende vann i badekaret. Det går an å bruke livet på å søke mest mulig nytelse til enhver tid og ha det som livets høyeste mål.

Eudaimonia ser forbi øyeblikkets nytelse. Å søke eudaimonia er å prøve å bli den beste utgaven av seg selv, å dyrke vekst og forandring. Ordet kommer fra gamle, greske filosofer, men siden faglitteraturen bare bruker det uten å forsøke seg på noen slags oversettelse, gjør jeg det også. Eudaimonia er et viktig begrep, så det er bare å lære seg det!

Helse er ifølge WHO ikke bare å være uten sykdom, men en tilstand av psykisk, mentalt og sosialt velvære, der for eksempel tilhørighet er viktig.

Blomstring er rett og slett en metafor for det som skjer når noen, ja, blomstrer. Når de er der de skal være og gjør det de skal gjøre og trives. Begrepet post-traumatisk-blomstring inneholder håp for mange av oss som har vært gjennom tøffe tider. (Ordet er egentlig litt for feminint til at jeg synes det er helt bra. På engelsk heter det flourish som er litt mer nøytralt, men vi kan jo ikke bare overta alle utenlandske ord…)